/ Övrigt / Övrigt / Aktuellt /

Den nya arvsförordningen,

Den nya arvsförordningen

– En ny arvsordning?

2015-03-10
För arv efter personer som avlider från och med 17 augusti 2015 kommer en EU-förordning om internationell arvsrätt att tillämpas. Den nya arvsförordningen medför stora förändringar för dig som är så kallad utlandssvensk och är bosatt utomlands. Arvsförordningen kan dock även påverka dig som har en bostad i Sverige såväl som i ett annat land och därmed kanske fördelar din tid mellan exempelvis lägenheten i Örebro och strandvillan i Spanien.

Den nya lagstiftningen medför i korthet att Sverige kommer att övergå till att tillämpa en hemvistprincip gällande bedömningen av rätt till arv. Detta innebär att rätten till arv kommer att avgöras med utgångspunkt i arvslagstiftningen i det land där du har din hemvist, vid ditt frånfälle. När hemvisten skall bestämmas görs en samlad bedömning med utgångspunkt i ett antal kriterier. Det land där du är folkbokförd behöver således inte vara samma land som du har din hemvist i.

För det fall du vill att svensk arvsrätt skall tillämpas på arvet efter dig och du vid ditt frånfälle kommer att ha hemvist i annan stat än Sverige, exempelvis med anledning av att du flyttat till din spanska strandvilla har du möjligheten att i ett testamente eller arvsavtal välja att svensk rätt skall tillämpas för att avgöra rätten till arv efter dig. Om din egendom finns i ett annat EU-land, eller du bor delar av året utomlands, bör du se över ditt testamente före den 17 augusti 2015 när regelverket ändras. Välkommen till någon av juristerna på Götmars för en genomgång av förutsättningarna för just ditt testamente.