/ Övrigt / Övrigt / Aktuellt /

Välkommen till vår nya Webplats!,

Välkommen till vår nya Webplats!

2015-01-07 Som en del i att lansera vårt varumärke har vi gjort en ny webplats.
Våra gamla varumärken Götmars Begravningsbyrå och Götmars Juridik är historia
och vi heter nu "Götmars - FÖR HELA LIVET".

Det är för att tydligare spegla de spektrum av tjänster vi har som spänner över just "hela livet". En viktig del är självklart även fortsättningsvis tjänster kring livets slut, men du är lika välkommen till oss med juridiska frågor när du ska bilda familj, köpa hus, separera eller vid någon annan viktig händelse i ditt liv.

Edward Götmar