/ Juridik / Livets skeenden / Giftermål /

Giftermål


Att gifta sig och ingå äktenskap innebär betydande förändringar juridiskt sätt och som maka och make har du mer långtgående rättigheter än som sambo. Det är därför viktigt att tidigt se över de juridiska och ekonomiska aspekterna som följer av äktenskapet.
Er specifika livssituation avgör vilka handlingar just ni bör upprätta. Faktorer som påverkar detta kan exempelvis vara att någon av er har barn sedan tidigare, att ni är olika förmögna, arv eller företagsaffärer.
Många tycker att det är svårt att prata med sin partner om vad som skulle hända vid en skilsmässa eller om den ena skulle gå bort men vi rekommenderar att ni regelbundet ser över er situation. Vi på Götmars hjälper er med både information, rådgivning och de handlingar ni behöver för att trygga er relation för resten av livet.


Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar eller blivande makar kan komma överens om att all eller viss egendom ska vara enskild egendom i äktenskapet. Det innebär att den egendomen inte ingår vid en eventuell framtida bodelning på det sätt som makarnas giftorättsgods gör. Det är inte ovanligt att makar väljer att skriva ett äktenskapsförord för att trygga en ekonomiskt starkare make eller som ett skydd vid byte av bolagsform för ett företag som ene maken äger. 
Ett äktenskapsförord kan, trots det missvisande namnet, skrivas när som helst under ett äktenskap. Makar kan även ändra sig under äktenskapet och i ett nytt äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods igen.
Det är bra att se över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum eftersom förändringar i livssituationen kan medföra stora förändringar i hur egendomen i framtiden delas upp. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och inregistrerat i äktenskapsregistret. Vi hjälper er med såväl rådgivning, upprättande av ert äktenskapsförord som inregistrering hos Skatteverket.

Inbördes testamente mellan makar

Makar har enligt gällande rätt en viss arvsrätt. Till exempelvis tar en make arv framför ett gemensamt barn men inte framför ett så kallat särkullbarn, det vill säga barn till en annan förälder än den efterlevande maken.
Många makar tycker att det är svårt att prata om vad som skulle hända juridiskt och ekonomiskt sätt om den ena avlider.
Vi erbjuder rådgivning där vi går igenom hur gällande rätt ser ut och hjälper till med upprättande av ett testamente som motsvarar just era behov. Utformningen av innehållet är beroende av den specifika livssituationen. Avgörande faktorer är exempelvis hur familjen ser ut och olika egendomsförhållanden.
Det är viktigt att testamentet uppfyller de formkrav som stadgas i lag och att förordnandet inte på något sätt kan feltolkas.
Hos oss på Götmars är du i trygga händer. Vi har stor erfarenhet på området och kan på bästa sätt hjälpa dig att utforma handlingen korrekt så att resultatet blir som du har tänkt dig den dag du avlider.
Det finns inget centralt register eller någon bevakning av testamenten. Ett testamente som förvaras hemma, i kassaskåp eller i bankfack kan försvinna och det är ofta svårt att avgöra om handlingen kommit bort av misstag eller förstörts. Vi rekommenderar därför att du förvarar ditt testamente i vår dokumentförvaringsdepå.
Jenny Eklöw, Boutredare
Jenny Eklöw
Boutredare
019-767 33 86
[javascript protected email address]